Arrere

biblioteca

 

Títol

Flos sanctorum romançat:
«La assumpció de la Verge Maria»

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons

 
Autor anònim (traductor) / Jacobus de Voragine (autor original)
 
Edició Barcelona, 1494, Johan Rossenbach
 
Signatura Biblioteca Nacional de Madrid, I-2000; Biblioteca de la Universitat de Barcelona (inc. 687).
 
Editor digital Hèctor Càmara i Sempere (2006)
 
Contingut

El text que editem correspon al capítol dedicat a la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu (15 d'agost). El capítol té una primera part dedicada a la narració dels fets: el desig de morir de Maria, l'aparició de l'àngel que li ho concedeix, l'arribada dels apòstols per acompanyar-la en els últims moments, la mort amb l'aparició de Crist, que s'emporta l'ànima al cel, l'atac dels jueus, el soterrament i l'assumpció (Voragine cita l'arribada tardana de sant Tomàs, però no la considera certa); una segona part més doctrinal en què s'analitza el fet i una tercera dedicada a contar diversos miracles en què la Mare de Déu hi ha participat (entre els que destaquen el del monge ofegat o el del jueu que combrega). Per redactar aquest capítol Voragine es va basar en narracions apòcrifes, especialment el transitus mariae de Ps. Melitó de Sardes (finals del s. VI-començament del s. VII), de gran difusió a l'Occident medieval. Cal assenylar que la narració de la mort i assumpció de la Mare de Déu, manlleva elements propis de la mort de Jesús (com l’escena de l’atac jueu o els tres dies de mort corporal) en una mena de paral·lelisme entre mare i fill .

 
Bibliografia Jugie, Martin (1944), La mort et l'assomption de la Vierge, Vatican.

Llorenç, Alfons (1987), «Aproximació al món literari de la Festa d'Elx», Elx, p. 109-123 (reproduït en Joan Castaño i Gabriel Sansano (eds.), Història i crítica de la Festa d'Elx, Departament de Filologia Catalana, Universitat d'Alacant, Alacant, 1998, p. 157-179.

Massip, Francesc (2006), «La representación de la resurrección, asunción y coronación de la Virgen María en el teatro ibérico», en Claudio Bernardi et al. (eds.), Atti del II Simposio Internazionale di Studi sulle Arti per il sacro. Il corpo glorioso. Il riscatto dell’uomo nelle teologie e nelle rappresentazioni del Cristo Risorto, Roma.

 

inici

presentació

qui som

enllaços