Arrere - Biblioteca

biblioteca

 

Títol

[Flos sanctorum]

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons

 
Autor anònim (traductor) / Jacobus de Voragine (autor original)
 
Edició

Diversos estudiosos han donat noms d’impressors, llocs d’edició i dates diferents, sempre entre interrogants: Johannes Trechsel, Lió, ca. 1490-1494 (García Craviotto); Lope de la Roca, València, 1496 (Vindel); Pere Hagenbach, València, 1496 (Ribelles).

 
Signatura Biblioteca del Seminari Episcopal de Barcelona, inc. 58.
 
Editor digital Carme Arronis i Llopis
Hèctor Càmara i Sempere
 
Altres edicions

Es conserva un altra edició incunable d'aquesta obra impressa a Barcelona el 1494 per Johan Rossenbach (Biblioteca Nacional de Madrid, I-2000; Biblioteca de la Universitat de Barcelona, inc. 687).

 
La nostra edició

La nostra edició es fa en base a la transcripció del testimoni inc. 58 de la Biblioteca del Seminari Episcopal de Barcelona.

 
Descripció

Es tracta d'un incunable de 257 folis amb text de lletra gòtica distribuït en dues columnes. L'imprés conté 33 quadernets numerats alfabèticament, de quatre bifolis cadascú. Es conserva incomplet: falta part dels quadernet a i H i és possible que manque un quadernet més al final del tot. Ha desaparegut la enquadernació i molts dels quadernets estan descosits.

 
Contingut

L'incunable conté una traducció al català de la Legenda aurea de Jacobus de Voragine, obra escrita cap al 1264 que recull una quantitat considerable de vides de sants i d'episodis de la vida de Crist i de Maria ordenats a partir del calendari litúrgic. La traducció catalana es remunta a finals del segle XIII i s'ha conservat en cinc manuscrits complets dels segles XIV i XV (el més conegut és el ms. 44 de la BNF, amb el títol de Vides de sants rosselloneses), en dos incunables i en sis impresos del XVI. L'obra de Voragine tingué una gran fortuna, fet que explica la considerable quantitat de manuscrits en llatí i traduccions que es conserven, per la qual cosa des de ben prompte se li afegiren capítols que no existien originalment (açò va ser possible gràcies a l'estructura cíclica que permetia incloure nous materials).

 
Bibliografia

Balaguer, Andreu (1881), «La traducció catalana del Flos sanctorum comparada per medi de dos diferents textos», Revue des Langues Romanes, 19, p. 56-60.

Biteca-Bibliografia de Textos Catalans Antics [en línia], University of California, agost 2006,
http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/proleg.html [consulta: 18-10-2006].

Varazze, Iacopo da (1998), Legenda aurea, 2 vols., Giovanni Paolo Maggioni (ed.), Florència, Sismel - Edizione del Galluzzo.

Vives, Josep (1962), «Un llegendari hagiogràfic català», Estudis Romànics, x, p. 255-271.

Voragine, Jacques de (2004), La Légende dorée, edició a càrrec d’Alain Boureau, Gallimard, col. «Bibliothéque de la Pléiade», Lonrai.

Voragine, Jacobus de (1977), Vides de sants rossellonesses, Ch. S. M. Kniazzeh, E. J., Neugaard i J. Coromines (eds. i intr.), Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana.

Voràgine, Jaume de (1976), Llegenda àuria, Nolasc Rebull (ed. i intr.), Olot.

 
Capítols

«De sanct Vicens Ferrer»

 

 

inici

presentació

qui som

enllaços