Per favor, espereu mentre us portem a la pàgina nova.

Arrere

qui som

 

Marinela Garcia i Sempere [currículum]

Marinela Garcia Sempere, professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant i directora del grup. Ha editat en la tesi doctoral, publicada posteriorment —Lo Passi en cobles (1493), Estudi i edició— (2002), obres de Bernat Fenollar. Ha investigat sobre altres autors catalans de l'edat mitjana com Ausiàs March, Anselm Turmeda, Mossén Avinyó. Ha editat, alguns textos relacionats amb la falconeria. És autora, així mateix, de diversos treballs sobre textos medievals de temàtica religiosa.

Antoni Mas i Miralles [currículum]

Antoni Mas, professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, coneix bé els textos antics, com ho demostra l'estudi de la documentació eclesiàstica de Santa Maria d'Elx publicat en La substitució lingüística del català (La llengua de l'Església d'Elx en l'edat moderna) (1994) i també en el seu treball sobre el Misteri d'Elx (La variació lingüística en les consuetes de la Festa d'Elx (2002), que va obtenir el premi d'Investigació Filològica Francesc Ferrer Pastor. La seua tasca investigadora s'ha centrat fonamentalment en la sociolingüística, amb treballs d'histròria de la llengua, de demolingüística i de la sociolingstica de la variació. A més, treballa en l'onomàstica, tant emb treballs d'antroponímia com de toponímia.

Carme Arronis i Llopis [currículum]

Carme Arronis és professora ajudant del Departament de Filologia Catalana, i ha treballat prèviament en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant realitzant el projecte SAÓ (Sistema d'Ajuda Ortoèpica per a la lectura de textos en valencià). Actualment prepara la seua tesi doctoral sobre l'edició digital en TEI de l'obra completa de Miquel Peres. Fins ara ha publicat La vida de sancta Catherina de Sena de Miquel Peres (1499), on edita i estudia el text valencià, i altres articles relacionats amb obres de Peres.

Hèctor Càmara i Sempere [currículum]

Hèctor Càmara i Sempere, professor ajudant del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, autor de la primera pàgina web dedicada a l'estudi i difusió del Misteri d'Elx http://www.lafesta.com, ha publicat també alguns articles sobre aquesta representació medieval il·licitana. Altres línies d'investigació en què actualment està treballant són l'estudi i edició dels incunables catalans de la Legenda aurea de Voragine i la devoció de la Mare de Déu en la literatura medieval catalana, en especial l'Assumpció. En desembre de 2006 va defensar el treball d'investigació per a l'obtenció del DEA, amb el títol La vida de Maria en el Flos sanctorum romançat (1494).

Maria Àngels Herrero i Herrero

Maria Àngels Herrero, llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant. Ha estat becària del projecte d'investigació «Primera fase d'inventari general de l'espectacle popular valencià», realitzat en el Departament de Filologia Catalana sota la direcció del professor Gabriel Sansano (2004). Treballa sobre l'edat moderna, especialment el cas d'algunes escriptores.

 

inici

presentació

biblioteca

enllaços