Arrere

qui som

 

Antoni Mas i Miralles

Professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, coneix bé els textos antics, com ho demostra l'estudi de la documentació eclesiàstica de Santa Maria d'Elx publicat en La substitució lingüística del català (La llengua de l'Església d'Elx en l'edat moderna) i també en el seu treball sobre el Misteri d'Elx (La variació lingüística en les consuetes de la Festa d'Elx), que va obtenir el premi d'Investigació Filològica Francesc Ferrer Pastor. La seua tasca investigadora s'ha centrat fonamentalment en la sociolingüística, amb treballs d'histròria de la llengua, de demolingüística i de la sociolingstica de la variació. A més, treballa en l'onomàstica, tant emb treballs d'antroponímia com de toponímia.

LLIBRES

Antoni Almúnia, Llibre de tots los actes, letres, privilegis y altres qualsevol provisions del Consell d’Oriola, edició i estudi preliminar d'Antoni Mas i Miralles, Universitat de València, València, 2008.

La interrupció lingüística a Guardamar (el camí cap a la substitució), Alacant, Publicacions Universitat d'Alacant, 2006.

La variació lingüística en les consuetes de la Festa d’Elx, València, Denes, col. «Francesc Ferrer Pastor, Investigació-9», 2002.

La segregació de Santa Pola del terme municipal d’Elx (Anàlisi, hipòtesis i documentació), Elx, Ajuntament d’Elx, 2000.

Toponímia de Santa Pola (Aproximació a l'estudi lingüístic), Santa Pola, Ajuntament de Santa Pola, 1998.

A. Mas, M. Martín, El valencià: breu síntesi, Elx, Ajuntament d'Elx, 1998.

Síntesi Gramatical (una ajuda per als estudiants), Elx,Ajuntament d'Elx, 1997.

La substitució lingüística del català (La llengua de l'Església d'Elx en l'edat moderna), Alacant, Diputació d'Alacant, 1994.

El Defensor de Santa Pola, edició i estudi preliminar d'Antoni Mas i Miralles, Alacant, Ajuntament de Santa Pola-Fundació CAM Cultural-Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1994.

CAPÍTOLS DE LLIBRES

«De la commemoració que celebrà el senyor don Gutierre de Cárdenas en la possessió de la Torre del Cap de l'Aljub», Santa Pola, un llibret no oficial quasi irreverent, Alacant, 2007, p. 27-29-31»

«Aproximació a la situació demolingüística de les comarques meridional valencianes», Estudis del valencià d’ara, València, Denes, 2002, 351-373.

«Algunes consideracions sociolingüístiques dels copistes de la Festa d'Elx», La Festa i Elx. Actes del VII Seminari de Teatre i Música medievals, Elx, Ajuntament d'Elx, 2002, 217-236.

«A tall de pròleg», Antonio Baile Rodríguez, Arranca la fiesta (etnografía del pregón de fiestas), Santa Pola, 1999.

«Els malnoms de Santa Pola», en Actes del XVIIIè Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica, 1994, 71-84.

«El factor diafàsic en el desplaçament lingüístic (L'administració eclesiàstica d'Elx en l'edat moderna)», Actes del IX Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, PAM, 1993, 393-404.

«Antroponímia i població de Santa Pola entre el 1589 i el 1877», Actes del XVIè Colloqui General de la Societat d'Onomàstica, Castelló de la Plana, 1992, 411-423.

«La substitució del registre eclesiàstic: el cas d'Elx», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/XXIV. Miscellània Jordi Carbonell, Barcelona, PAM, 1992, 189-199.

«Toponímia històrica de Santa Pola», Actes del XIVè Colloqui General de la Societat d'Onomàstica, Alacant, Generalitat Valenciana, 1991, 657-670.

«Guillem de Cabestany i la llegenda del cor menjat», Miscellània Joan Fuster III, Barcelona, PAM, 1991, 5-18.

ARTICLES

«L’etnolingüística: el món mariner en la parla de Santa Pola», Randa-60 Miscel·lània Joaquim Molas/6, Institut Menorquí d’Estudis i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2008, p.179-191.

«L’onomàstica en el ‘Llibre de la Peixca’ d’Alacant de 1578», Miscel·lània d’homenatge Andreu Romà Butlletí de la Societat d’Onomàstica, 106-107, Barcelona, 2008, p. 118-125.

«Interrupció vs revernacularització», Llibre blanc de l’ús del valencià-II Iniciatives per al foment del valencià, Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2008, p.172-173.

«La elaboración de guías docentes para las lenguas maternas en Filología: problemática y perspectivas», Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència universitària, Alacant,  juny de 2008, en companyia de C. Marimón Llorca; L. Martín Pascual; B. Alvarado Ortega; D. Azorín Fernández i M. Guardiola; p. 225-238. (http://www.eduonline.ua.es/jornadas2008/comunicaciones/2B4.pdf)

«La identidad nacional de Orihuela en la época foral: la lengua como argumento», Uryula. Revista de Investigación del Centro de Estudios Históricos de Orihuela, 1, 2007, p. 51-70

Antoni Mas i Brauli Montoya, «La sociolingüística de la variació als Països Catalans: estat de la qüestió», Caplletra, 37, 2004, 245-267.[Aparegut en desembre de 2006].

«La sociolingüística històrica (una alternativa a l'anàlisi del canvi lingüístic)», http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm03tardor/mas1_2.htm.

Antoni Mas i Brauli Montoya, «Coneixement i ús del Valencià» Canelobre, vol. XIII, 2003, 13-39.

«Les llengües minoritàries a la Unió Eurpea», El Tempir-21, Elx, 2002, 17-24.

«Aproximació a la toponímia del terme de Guardamar», La Rella. Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, 15, 2002, 49-70.

«Aproximació a la situació sociolingüística de Xixona (1986-1991)», Llibre de Festes d’Hivern, febrer 2002, 28-30.

Antoni Mas, Brauli Montoya, «Use vs desuse of catalan anthroponyms in Elx (1565-1738)», Catalan Review, International Journal of Catalan Culture, vol XIII, 1999, 135-154.

«L'ecolingüística: uniformisme vs diversitat», Diàleg, 1, juny de 2000, 14-116.

«Aproximació a la variació de la parla de Santa Pola», El Tempir, 17, març de 2000, 12-22.

«Introducció a la toponímia (anàlisi i proposta Didàctica)», Revista del Vinalopó, 2, 1999, 7-25.

«Aproximació a la parla de Santa Pola (Estudi sociolingüístic d'un sainet santapoler del segle XIX)», La Rella, 9, 1993, 83-100.

«La llengua catalana en l'administració eclesiàstica d'Elx», Festa d'Elx, 43, 1991, 27-34.

«Introducció a l'estudi del trobo a Santa Pola», La Rella, 1, 1983, 13-32.

RESSENYES

«Llengua i Església durant el barroc valencià, V. Pitarch i Almela», Recerques, 42, 2001, 191-193.

«Notes per a la presentació Del temps present, de Gaspar Jaén i Urban», La Rella, 13, 2000, 169-171.

«Els alacantins catalanoparlants: una generació interrompuda, Brauli Montoya Abat», Revista anual de la societat Catalana de Llengua i Literatura, 12, 2001, 510-513.

«El puerto de Santa Pola, Alfredo García Mas», La Rella, 8, 1990, 96-97.

«Variació i desplaçament de llengües a Elda i a Oriola l'edat moderna, Brauli Montoya Abat», La Rella, 7, 1988, 110-113.

PARTICIPACIÓ EN CURSOS, SEMINARIS I CONGRESSOS

«Llengua i literatura a la Marina Alta», UNED de Dénia, 14 de novembre de 2008, Dénia.

«Aproximació a una caracterítzació dels registres en els textos del s. XV», IV Simposi Internacional Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objectius, La Nucia, 20-22 de novembre de 2006.

«La transmissió de la llengua a les comarques del sud», XX Curs de Sociolingüística de La Nucia: Sociolingüística, enquestes i anàlisi de la realitat. Cap a on anem? (i2), La Nucia, 9, 10 i 30 de novembre i 1 de desembre de 2007.

«La toponímia dels termes generals d'Oriola en el Llibre d'Antoni Almúnia (Inventari i classificació)», II Jornada d'Onomàstica: toponímia i antroponímia de l'Antiga Governació d'Oriola, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Oriola, 20 d’octubre de 2007. (Ponència)

«La llengua dels valencians en el segle XXI», Curs La cultura valenciana des del segle XXI, Casa de la Cultura, Xàbia, 20 d’abril de 2007. (Ponència)

 

inici

presentació

biblioteca

enllaços