Arrere

qui som

 

Carme Arronis i Llopis

Premi extraordinari de Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant (2003). Va obtenir una beca d'investigació en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant per al desenvolupament del projecte SAO (Sistema d'Ajuda Ortoèpica per a la lectura de textos en valencià). Posteriorment va obtenir una beca d'investigació de la Generalitat Valenciana, en el marc de la qual ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats amb el treball d'investigació titulat Edició en TEI de La vida de sancta Catherina de Sena de l'escriptor valencià Miquel Peres (1499). Actualment és professora ajudant del Departament de Filologia Catalana i realitza la tesi doctoral. La investigació que desenvolupa es concreta principalment en dues línies: l'estudi i l'edició de l'obra completa de l'escriptor valencià Miquel Peres, i l'edició digital de textos. Dins aquesta darrera línia se centra en l'estudi de les aplicacions del sitema TEI per a l'edició crítica de textos, i en la creació i millora de fulls d'estil que en possibiliten la representació en diferents suports, com ara en paper o bé en xarxa. L'estudi i l'edició de les obres de Peres l'ha portat a realitzar estudis contextuals hagiogràfics i teològics, ja que l'obra d'aquest autor és principalment d'aquest caire.

LLIBRES

La vida de sancta Catherina de Sena de Miquel Peres (2007), Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, Alacant.

ARTICLES

«Nòtula sobre els amors de Roc i Pepa», El Tempir, 18, (2000), 66-70 (en col·laboració amb G. Sansano).

CAPÍTOLS DE LLIBRES

«Edició digital de textos antics: consolidació i nous reptes», Literatura sense papers: escriptures, art, entorn digital, ed. X. Barceló, Edicions de la Universitat de les Illes Balears, en premsa.

Garcia Sempere, Marinela i Arronis Llopis, Carme, «Referents italians en la tradició catalana: traduccions i altres versions literàries de la Llegenda de Santa Caterina de Siena», Atti del IX Congresso internazionale dell'Associazione italiana di studi catalani (Venezia, 14-16 febbraio 2008), edició en línia, 26-09-2008, <http://www.filmod.unina.it/aisc/attive/Arronis-GarciaSempere.pdf>.

«Algunes consideracions sobre la poesia profana de Miquel Peres compilada en el Cancionero General de Hernando del Castillo», Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (León, del 20 al 24 de septiembre de 2005), Armando López Castro, María Luzdivina Cuesta Torre (eds.), Universidad de Léon, León, 2007.

PARTICIPACIÓ EN CURSOS, SEMINARIS I CONGRESSOS

«
La hagiografia en el cinema: El cas de La portentosa vida del padre Vicente. Desmontant un mite».”  Col·loqui Vigència de l'edat mitjana: cinema i novel·la històrica, Universitat d'Alacant, 29/31-10-2008.

«Traduccions literaturitzades: el cas de La Imitació de Crist de Miquel Peres», Congreso Discurso de Fronteras-Fronteras del Discurso: Literatura, Pensamiento y Cultura en el ámbito ibérico e iberoaméricano, Universitat Adam Mickiewicz, Poznan (Polònia), 2007.

 «Aproximació a la Legenda de sancta Caterina de Sena, manuscrit anònim de la BN de Madrid», XII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Cáceres, 2007.

«Edició de textos catalans antics amb l'ajuda del sistema TEI; una manera d´accedir a múltiples possibilitats de lectura», XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Budapest, 2006 (en col·laboiració amb M. Forcada i M. Garcia Sempere).

«Aproximació a la poesia profana de Miquel Peres continguda en el CG14», XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Lleó, 2005.

ALTRES DADES

Premi extraordinari de Llicenciatura, concedit per la Universitat d´Alacant en octubre de 2006.

 

inici

presentació

biblioteca

enllaços