Arrere

qui som

 

Hèctor Càmara i Sempere

Llicenciat en Humanitats per la Universitat d'Alacant (2004), en l'actualitat és becari d'investigació de segon període del Departament de Filologia Catalana d'aquesta universitat. Ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats pel treball d'investigació titulat La vida de Maria en el Flos sanctorum romançat (1494). La investigació que està desenvolupant es concreta principalment en les següents línies: l'estudi del Misteri d'Elx, sobretot des del punt de vista antropològic i històric, l'estudi de la devoció de la Mare de Déu en la literatura medieval catalana, en especial de l'Assumpció, i l'estudi de la traducció catalana de la Legenda aurea de Voragine, sobretot a través dels dos incunables conservats.

CAPÍTOLS DE LLIBRES

«"Àngel plaent e yluminós": un do en blanc en el Misteri d'Elx», en Josep Lluís Sirera (ed.), Estudios sobre teatro medieval, Universitat de València, col. "Parnaseo", 2008, p. 25-40.

«"Algun misteri amagat, vol Déu nos sia revelat": l'estudi del Misteri d'Elx per intel·lectuals valencians i catalans de finals del segle XIX», en Folklore i romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, Arxiu de Traduccions de l'Alguer, Càller, 2008, p. 49-65.

«El Misteri d'Elx: ritu i festa», Josep Lluís Sirera (ed.), La Festa i Elx. Actes del Seminari celebrat del 29 al 31 d'octubre de 2002 amb motiu del VII Festival de Teatre i Música Medieval d'Elx, Elx, Institut Municipal de Cultura, 2004, 63-76.

«La Festa a Internet. Difusió del drama il·licità mitjançant els nous mitjans de comunicació», en Josep Lluís Sirera (ed.), La mort com a personatge, l'assumpció com a tema. Actes del Seminari celebrat del 29 al 31 d'octubre de 2000 amb motiu del VI Festival de Teatre i Música Medieval d'Elx, Elx, Institut Municipal de Cultura, 2002, 391-394.

ARTICLES

 «L'assumpció en la Vita Christi d'Isabel de Villena», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 13 (2008), p. 39-54.

«La Festa d'Elx en el segle XVII. El context del rescripte pontifici de 1632», Revista del Vinalopó, 11 (2008), p. 209-220.

«La Rella 1983-2008. Catàleg», La Rella, 21 (2008), p. 169-192.

«El "mite de fundació" en la Festa o Misteri d'Elx», La Rella, 20 (2007), p. 59-74.

«L'assumpció en la Legenda aurea i en la Festa d'Elx», Sóc per a Elig, 19 (2007), p. 105-113.

«La Festa o Misteri d'Elx: d'una celebració popular a un espectacle turístic», Revista valenciana d'etnologia, 2 (2007), p. 147-160.

«Algunes notes sobre la vida i l'obra de Francisco Fuentes Agulló», Sóc per a Elig, 17 (2005), 49-56.

«Reflexions sobre l'estat actual de la Festa», Revista valenciana de folclore, 2 (2001), 10-17.

«Aproximació al vocabulari de la Festa d'Elx», La Rella, 14 (2001), 75-98.

RESSENYES

«José Andreu Ibarra (dir.), La Festa o Misteri d'Elx, Patronat del Misteri d'Elx - Radiotelevisió Valenciana - Caja Mediterráneo, s.l., 2007 [DVD]», La Rella, 21 (2008), p. 201-202.

«Miguel Ors (coord.), Elx, una mirada històrica, Ajuntament d'Elx, Elx, 2006, 498 p.», La Rella, 20 (2007), p. 205-207.

«Josep Lluís Sirera (ed.), La Festa i Elx. Actes del Seminari celebrat els dies 29, 30 i 31 d'octubre de 2002, amb motiu del VII Festival de Teatre i Música Medieval d'Elx, Institut Municipal de Cultura, Elx, 2004, 379 p.», La Rella, 19 (2006), 349-351.

«José Pomares Perlasia, La «Festa» o Misteri d'Elx, Patronat del Misteri d'Elx, Alacant, 2004», La Rella, 18 (2005), 270-272.

«Revista del Vinalopó 5, Ciutats de fa un segle, Centre d'Estudis Locals del Vinalopó, desembre 2002», La Rella, 17 (2004), 241-243.

«Josep Lluís Sirera (ed.), La mort com a personatge l'assumpció com a tema. Actes del Seminari celebrat del 29 al 31 d'octubre de 2000 amb motiu del VI Festival de Teatre i Música Medieval d'Elx, Institut Municipal de Cultura, Elx, 2002», La Rella, 16 (2003), 281-282.

«Joan Castaño i Garcia, Els germans Aurelià i Pere Ibarra. Cent anys en la vida cultural d'Elx (1834-1934), Universitat d'Alacant, Alacant, 2001», La Rella, 15 (2002), 280-282

PARTICIPACIÓ EN CURSOS, SEMINARIS I CONGRESSOS

«Referencias bíblicas en el Misteri d'Elx», Congreso Internacional La Biblia en el teatro español, Cilengua, San Millán de la Cogolla, 24/29-11-2008.

«El Misteri d'Elx es fa cinema: l'interés per la Festa a través del cel·luloide», en col·laboració amb Jsé F. Cámara, Col·loqui Internacional Vigència de ledat mitjana: cinema i novel·la històrica, Asociación Hispánica de Literatura Medieval - Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d'Alacant, 29/31-10-2008.

«El Flos sanctorum romançat. Els dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea», XII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Universidad de Extremadura, Cáceres, 25/29-09-2007. (Comunicació)

«Quan baixa l'àngel, refresca», La trastienda del Misteri (curs d'estiu), Càtedra Misteri d'Elx, Universitat Miguel Hernández, Elx, 10-08-2007. (Conferència)

«La Festa d'Elx en el segle XVII», Tres-cents setanta-cins aniversari del rescripte pontific d'Urbà VIII (1632), Càtedra Misteri d'Elx (Universitat Miguel Hernández) - Patronat del Misteri d'Elx, Elx, 30-01 i 01/06/08-02-2007.

«La investigació del Misteri des d'Elx: present i futur», La investigación sobre el Misteri: un primer estado de la cuestión, Càtedra Misteri d'Elx, Universitat Miguel Hernández, Elx, 30-10-2006. (Taula redona)

«Àngel plaent e yluminós: un do en blanc al Misteri d'Elx», XI Colloquium de la Société Internacional pour l'Étude du Théâtre Médiéval, Elx, 11-08-2004. (Comunicació)

«El Misteri d'Elx: ritu i festa», VII Seminari de Teatre i Música Medieval («La Festa i Elx»), Institut Municipal de Cultura - Universitat d'Alacant, 30-10-2002. (Comunicació)

«La Festa a internet», en la mesa redona «Projecció internacional de la Festa d'Elx», VI Seminari de Teatre i Música Medieval («La mort com a personatge, l'assumpció com a tema»), Institut Municipal de Cultura - Universitat Miguel Hernández, Elx, 30-10-2000. (Taula redona)

ALTRES DADES

Autor del web de la Festa o Misteri d'Elx www.lafesta.com

Col·laborador del Centre Documental del Museu Municipal de la Festa, d'Elx, des d'octubre de 1999 fins a març de 2001. 

Col·laborador de l'Arxiu del Patronat Nacional del Misteri d'Elx de 2001 fins a 2005.

Membre de la Junta Directiva de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó des d'abril de 2001.

Director adjunt de la revista La Rella (ISSN 0212-6443) des de novembre de 2004.

Director de la revista La Rella (ISSN 0212-6443) des de gener de 2007.

Membre de l'equip tècnic de l'exposició Una mirada al Baix Vinalopó, organitzada per l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó i la CAM-Obra Social, Elx, octubre 2003.

Membre de l'equip tècnic de l'exposició Les plantes del Baix Vinalopó, organitzada per l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó i la CAM-Obra Social, Elx, febrer 2007.

 

inici

presentació

biblioteca

enllaços